Kanmon Kaikyo Ohashi
Kanmon Kaikyo Ohashi

Kanmon Kaikyo Ohashi taken with Rolleiflex 6008 Professional

Kanmon Kaikyo Ohashi